Príprava na STK

  • kontrola predpísaného osvetlenia vozidla vrátane regulácie
  • sklonu hlavných svetlometov
  • kontrola podvozku, náprav a prvkov riadenia
  • kontrola úniku prevádzkových kvapalín
  • kontrola stavu, funkčnosti a účinnosti prevádzkovej a
  • parkovacej brzdy
  • kontrola zasklenia vozidla
  • kontrola pneumatík
  • kontrola povinnej výbavy vozidla
  • diagnostika motora, vyčítanie pamäte závad

Comments are closed.